Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Ylläksen Pirssit Oy
Yhteystiedot: Tunturitie 16 b, 95970 Äkäslompolo, puh. 0400 750 835, kultima@mikontaksi.fi
Yhteyshenkilö: Anne Kultima
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoitoon. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot varatuista ja maksetuista kuljetuksista sekä niihin liittyvistä palveluista.

Rekisterin tietolähteet
Tietoja saadaan rekisteröidyn itsensä antamana ja rekisterinpitäjän toiminnan kautta.

Tietojen luovuttaminen ja siirto
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina, sähköisessä muodossa. Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella tai käyttäjätunnuksin suojatussa tietokannassa.

Tietojen arkistointi
Asiakasrekisterin tiedot säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitoa varten.

Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja poistaminen
Tarkastuspyyntö ja mahdollinen tietojen korjauspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Henkilö ei voi valtuuttaa toista henkilöä tarkistamaan tietoja puolestaan. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toimitettuna. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot.